Skip links

Fiscale vrijstelling bij verkoop alleen voor Spanjaarden

José Manuel Durao Barroso

Vrijstelling van winstbelang bij de verkoop van een onroerend goed in Spanje alleen voor Spanjaarden. Wat doet Europa?

Fiscale vrijstelling bij verkoop alleen voor Spanjaarden
Fiscale vrijstelling bij herinvestering naar verkoop van een woning in Spanje alleen voor Spanjaarden mogelijk.

Spanje moet stoppen met fiscaal discrimineren van buitenlanders
De Europese commissie heeft Spanje een ultimatum gesteld. Spanje moet stoppen met het fiscaal discrimineren van buitenlanders die hun huis in Spanje verkopen.
Deze Spaanse belastingregel druist volgens Brussels in tegen de Europese wetgeving.

Verkoopwinst wordt niet belast bij herinvestering
Op dit moment worden winsten die zijn behaald met de verkoop van een woning die dienst doet als hoofdverblijf niet belast als deze winst weer wordt gebruikt voor de aankoop van een ander hoofdverblijf. Een belastingvrijstelling waarvan alleen Spaans ingezetenen kunnen profiteren.

Discriminatie tussen wel Spaans en niet Spaans ingezetenen
Omdat alleen Spaans ingezetenen hier van kunnen profiteren is deze regelgeving een vorm van discriminatie tussen niet Spaans ingezetenen en degenen die dat wel zijn. Dit is in strijd met wat is vastgelegd in de Europese verdragen.

Fiscale wetgeving moet worden aangepast
Brussel wil dat de fiscale wetgeving voor huizen verkopers wordt rechtgetrokken. De Europese Commissie heeft nu formeel aan Spanje gevraagd aan de eisen te voldoen zoals ze zijn vastgelegd in de Europese wetgeving. Spanje moet over 2 maanden informeren welke maatregel tot nakoming van dit standpunt Spanje heeft genomen.

Een zaak voor het Europese Hof
Als Spanje het verzoek naast zich neerlegt en regelgeving niet aanpast kan de Europese Commissie de zaak voor het Europese Hof brengen.

      Onze laatste kopers tips