Skip links

Wat zijn de 5 belangrijkste documenten als je een huis koopt in Spanje?

Notasimple

Om zeker te zijn dat je de woning die je gevonden hebt veilig kunt kopen is het van belang voldoende informatie over de woning binnen te halen. De 5 documenten in dit overzicht zijn van belang.

De eerste 2 in het overzicht moet je zeker als eerste hebben. De laatste 3 die ik noem mogen in een later stadium.

1. De Nota Simple

De Nota Simple is een document van hooguit 4 pagina's. Op deze 4 pagina's vind je alles wat je moet weten over de woning die je gaat kopen in Spanje. Informatie over de wettige eigenaar, bouwkundige informatie, financiële en fiscale informatie van de woning.

Kortom alle informatie die je nodig hebt voordat je de reserveringsovereenkomst of de voorlopige koopovereenkomst tekent. Aan de hand van de gegevens uit dit document kun je al vroegtijdig beslissen of je met de aankoop door wilt gaan. En nog veel belangrijker; of het verstandig en veilig is deze woning te kopen.

Vraag ernaar bij jouw makelaar of direct aan de eigenaar. Zij moeten er voor zorgen dat je de Nota Simple in jouw bezit krijgt.

Belangrijk is dat het document van een recente datum is. Een verouderd document heeft weinig waarde.

In dit artikel: de Nota Simple een onmisbaar document bij kopen van een huis in Spanje lees je snel en overzichtelijk wat belangrijk is. Veel aspirant huizenkopers hebben er hun voordeel mee gedaan.

2. Verklaring van bewoonbaarheid

Een huis zonder verklaring van bewoonbaarheid kan betekenen dat er iets met de woning niet in orde is. Ook voor het overzetten van de watermeter op jouw naam heb je dit document nodig.

Er bestaan 2 verschillende benamingen voor min of meer hetzelfde document.

Als we te maken hebben met een nieuwbouw woning die nog niet eerder is bewoond, dan hebben we het over het certificaat van eerste bewoning.

Gaat het over een bestaande al eerder bewoonde woning, dan is er sprake van een bewoonbaarheidsverklaring. Deze bewoonbaarheidsverklaring wordt ook wel bewijs van 2e bewoning genoemd.

In het volgende artikel: Heb ik een bewoonbaarheidsverklaring nodig? Ga ik uitgebreid in op deze vraag.

De volgende 3 mogen in een later stadium

3. Energiecertificaat

De verkoper moet ervoor zorgen dat hij in het bezit is van een energiecertificaat van de woning die hij te koop aanbiedt.

Feitelijk moet het energiecertificaat dus al zijn opgesteld op het moment dat de woning in de verkoop gaat. Vaak gebeurt het pas in een veel later stadium. Op zich is dat geen probleem. Maar op het moment dat de notariële koopakte wordt getekend moet het certificaat wel degelijk zijn aangeleverd door de verkoper.

4. Bewijs dat er geen achterstand is in de betalingen aan de vereniging van eigenaren

Bij de koop van een appartement of een woning in een gesloten urbanisatie is er altijd sprake van een vereniging van eigenaren. Voor jou als koper is het belangrijk te weten of alle maandelijkse bijdragen aan de VVE betaald zijn door de verkoper. Om dat aan te tonen moet de verkoper een document overleggen waaruit blijkt dat alle betalingen gedaan zijn. Dat document dient de verkoper of zijn makelaar op te vragen bij het administratiekantoor van de vereniging van eigenaren. Ook de notaris zal er naar vragen op het moment dat je de koopakte tekent.

5. Betalingsbewijs van de onroerend goed belasting

Op het moment dat de koopakte passeert bij de notaris moet de verkoper aantonen dat hij de onroerende zaak belasting betaald heeft.

Dit toont de verkoper aan door een betalingsbewijs van de meest recente aanslag te overleggen.

Let op: ook als de laatste betaling aangetoond wordt kunnen er altijd nog posten van eerdere jaren onbetaald zijn gebleven. Dit is moeilijk te controleren, maar een oplettende notaris kan het zien. Bij twijfel kun je het altijd aan de notaris vragen.