Skip links

Verwachting Spaanse huizenmarkt in 2024

20231230 173022 0000

Welke trends zullen de Spaanse huizenmarkt in 2024 beïnvloeden?

De vastgoedmarkt sluit 2023 af met recordcijfers voor de verkoop van woningen aan buitenlanders, ondanks de onzekerheid en de stijging van de rentetarieven. Volgens gegevens van de Algemene Raad van Spaanse Notarissen is dit het grootste aandeel sinds het begin dat deze cijfers ooit geregistreerd werden. De grotere economische zekerheid en lagere inflatie zullen de verkoop in 2024 verder stimuleren, verwachting is ook dat de grote vastgoedinvesteerders terugkeren.

2024 wordt een jaar met minder onzekerheden

Dat is de voorspelling die adviesbureaus, projectontwikkelaars en onderzoeksinstellingen hanteren voor de woningmarkt in het komende jaar. Hoewel de sector stelt dat 2023 werd gekenmerkt door onzekerheid, economische vertraging en de impact van de stijgende rentetarieven, vertrouwen ze er op dat 2024 het jaar zal zijn van het herstel van de totale Spaanse woonsector.

Een sterke en veerkrachtige sector

We hebben te maken gehad met een slechte economische situatie en met het ergste scenario, de invasie van Oekraïne door Rusland . We hebben te maken gehad met voorraadtekorten, stijgende kosten van grondstoffen en stijgende energiekosten. Maar de Spaanse bouwsector heeft veerkracht en aanpassingsvermogen getoond. Het gevreesde stilleggen van bouwprojecten is niet gebeurd. Een ander bericht van vastgoedexperts is dat de woningmarkt sterk blijft en nu solide fundamenten heeft, wat het onderscheid maakt tussen de huidige situatie en de tijd van de vastgoed crises in jaren 2007 /2010

Woningprijzen verrassen positief

De woningmarkt heeft solide fundamenten. Ondanks de economische vertraging en de stijging van de rente, houden de woningprijzen verrassend goed stand met een plus van 4,1% in 2023 tot een verwachte plus van 3,9% in 2024.

De sleutel ligt in het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van zowel bestaande als ook nieuwbouw woningen Er zijn echter gebieden in Spanje waar er duidelijk een tekort aan aanbod is vanwege een hogere bevolkingsconcentratie. Dan hebben we het voornamelijk over grote steden, de Middellandse Zeekust en de eilanden. In deze gebieden liggen de prijzen altijd boven de gemiddelde Spaanse woningprijzen.

Overschakeling van variabele naar vaste hypotheken

Huizenkopers zijn voorzichtiger gaan financieren. In de afgelopen 5 jaar is ongeveer de helft van de hypotheken afgesloten tegen een vast tarief, dit zorgt ervoor dat het aantal gedwongen verkopen niet stijgt nu de rente wel stijgt.

Aantal woningverkopen daalt, in tegenstelling tot de prijzen, die dalen niet

In Spanje lag het aantal verkochte woningen in 2023 14% lager dan in 2022 en de verwachting voor 2024 ligt 7% lager. Daarbij moet opgemerkt worden dat we afkomstig zijn van het hoogste niveau van de afgelopen 15 jaar, 650.000 transacties in 2022. Dat aantal ligt 30% hoger dan het historisch gemiddelde van 500.000 transacties per jaar.

Een daling van het aantal vastgoedtransacties geeft altijd een klein voordeel aan kopers bij het onderhandelen met verkopers. Het jaar 2024 kan daarom een goed jaar voor het kopen van een bestaande woning worden.

Een matiging van de prijsstijging

De vraag blijft groter dan het aanbod, vooral voor nieuwe woningen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de woningprijzen niet alleen stand hielden, maar ook stegen in 2023. Voor 2024 wordt verwacht dat de situatie nauwelijks zal veranderen, maar er wordt wel een matiging in de prijsstijging verwacht. In elk geval zal de prijsontwikkeling niet alleen worden beïnvloed door de economische situatie. Vooral de vraag naar woningen kan ervoor zorgen dat de prijzen per gebied aanzienlijk verschillen. Dit is het geval in de grote steden, aan de Middellandse Zeekust en de eilanden.

Wat staat er te gebeuren in 2024?

Zullen de prijzen van koopwoningen stijgen of dalen?
Wat zal er gebeuren met de kosten van hypotheken?
Welke hypotheekvorm zal het meest worden afgesloten?

Dit wordt verwacht op Spaanse huizenmarkt voor 2024

Spaans onroerend goed krijgt in 2024 weer een geweldige kans om te bewijzen dat het een van de veiligste havens is om in te investeren.

Rinus van Vliet - Huizen In Spanje -
Bronnen die ik heb geraadpleegd voor dit artikel: het Spaanse bureau voor statistiek, publicaties beroepsorganisatie Spaanse notarissen en publicaties in de Spaanse media.