Skip links

Spaanse vastgoed monster Sareb geboren

Spaans vastgoed SAREB

Sareb moet het onroerend goed van de Spaanse banken die in de problemen kwamen en genationaliseerd zijn gaan verkopen. Dit is het idee.

Spaans vastgoed monster verwekt met Europees geld is geboren.
Het was een hele bevalling. Verwekt met Europees geld is op 24 januari het grootste Spaanse vastgoed monster ooit geboren.

85.000 stuks onroerend goed en 270.000 hypotheken
Eind verleden jaar hebben de 4 genationaliseerde banken hun vastgoed portefeuille overgedragen aan de Sareb*. Voor 36,7 miljard met hypotheek belast onroerend goed, en leningen die gelinkt zijn aan stenen. Een verzameling van 85.000 stuks onroerend goed en 270.000 stuks hypotheken.

Overdrachtakte van 4000 pagina’s
Om de overdracht te realiseren waren er 4 notariële akten nodig met een totaal van 4000 bladzijden. Om het hanteerbaar te houden hebben ze bij deze massale overdracht gekozen voor een beperkte omschrijving van elk onroerend goed. Als er straks stuk voor stuk verkocht wordt vallen ze terug op de complete kadastrale gegevens en de omschrijvingen uit het eigendomsregister van het betreffende object dat bij de banken is achtergebleven.

Wie kan er uit deze voorraad verkopen
Om zo snel mogelijk te kunnen cashen gaat de Sareb gebruik maken van meerdere verkoop kanalen.
In de eerste plaats vallen ze terug op de bestaande verkoopsystemen van de banken die het vastgoed ingebracht hebben.
Op de tweede plaats makelaarskantoren En verder via het eigen verkoopsyteem van Sareb, dat net als hun website sareb.com nog in oprichting is. Het aanbod is dus voor iedereen die wil kopen toegankelijk.

Onderhandelen over de courtage
Op dit moment onderhandelen de Sareb en de banken die gaan verkopen over de courtage. De banken willen graag 6% courtage. Sareb biedt tussen de 3 en de 3,5% als beloning voor het verkopen. Plus daar bovenop een vergoeding voor het regelen van de financiering. In Spanje betaalt namelijk de eigenaar van het onroerend goed de werkzaamheden van de verkopende makelaar. En Sareb is nu eigenaar.

Toch nog een snippertje te verdienen
Als de genationaliseerde banken het onroerend goed uit hun eigen overgedragen portefeuille weten te verkopen kunnen ze er toch nog wat aan verdienen. Ze ontvangen dan de courtage van de Sareb. Na aftrek van de kosten voor het Europese geld kunnen ze toch nog een plus van tussen de 0,75% en 2,25% maken.

Afronding in februari
In februari wordt de klus afgemaakt. Dan wordt er nog een keer onroerend goed over gedragen aan de Sareb. Het gaat dan om 4 kleinere banken die ook door de staat gered zijn. ( Banco Ceiss, Liberbank,BMN en Caja 3) De totale waarde van de portefeuille die de Sareb dan onder haar hoede heeft komt rond de 55 miljard te liggen.

* Sareb is de verkorte naam die staat voor: “Sociedad de Gestión de Activos Proecedentes de Reestructuración Bancaria” of te wel in de volksmond Banco Malo (Bad Bank).