Skip links

Let op, akte gepasseerd huis nog niet op naam.

Let op akte gepasseerd huis nog niet op naam

Als je bij de Spaanse notaris de koopakte hebt getekend en de koopsom hebt betaald ontbreekt nog deze een belangrijke stap.

De "Registrador" zorgt dat de woning op jouw naam wordt geregistreerd. Pas dan ben je veilig en kan de koopakte de kast in.

Akte getekend en betaald, maar het huis nog niet op naam geregistreerd.

Als je bij de notaris naar buiten loopt, de koopakte hebt getekend en de koopsom hebt betaald moet er nog een hele belangrijke stap gezet worden. Het huis dat je net gekocht en betaald hebt moet nog worden geregistreerd op jouw naam. Dat gebeurt in het eigendomsregister. De baas van het eigendomsregister is de griffier in het Spaans de "registrador".

Eerst de notaris en dan de registrador.

De registrador en de notaris hebben alle 2 dezelfde juridische status. Ze vallen onder het ministerie van justitie. Ze werken beiden voor eigen rekening en laten zich betalen uit de tarieven die ze in rekening brengen. Er is één verschil. Bij de aankoop en overdracht kun je zelf de notaris kiezen, maar de registrador niet. Er is er namelijk maar 1 per gebied en daar moet je het mee doen.

Pas als het huis op jouw naam is geregistreerd ben je veilig.

Het huis is wel van jou, maar niemand weet het. Alleen jij en de verkoper weten het. Pas als het huis geregistreerd is op jouw naam, kan de buitenwereld het zien en ben je veilig. De verkoper zou het huis maar zo nog een keer kunnen verkopen. Komt het huis uit een erfenis, dan zouden de erven een kopie van de erfenisakte op kunnen vragen en het huis nog een keer kunnen verkopen.

"El registrador" heeft het laatste woord.

Niet de notaris maar de registrador zet de woning op jouw naam in het eigendomsregister. Hij heeft het laatste woord.

Alle documenten die door de notaris worden aangeleverd worden door hem, een voor een, tegen het licht gehouden. Ook al heeft de notaris overal zijn goedkeuring aan gegeven, de registrador heeft het laatste woord. Hij hoeft niet altijd met de notaris op één lijn te zitten. Als hij vindt dat er iets niet in orde is stuurt hij de koopakte terug naar de notaris en wordt de woning (nog) niet op naam van de koper geregistreerd.

Huis niet altijd vanzelfsprekend op naam.

Het is dus niet altijd vanzelfsprekend dat het huis in het eigendomsregister op jouw naam komt. Als er een ontbrekend document is kan dat in sommige gevallen wel 1 tot 2 jaar duren. Net zolang tot het ontbrekende document is aangeleverd. Gelukkig komt het zelden voor, maar in het geval van kopen uit een erfenis is de kans aanzienlijk. Eerder schreef ik al, let op bij het kopen uit een erfenis. Een bank in Spanje zal bijvoorbeeld nooit een hypotheek verstrekken op een woning zolang de erfenis niet is afgewikkeld en de woning nog niet door de registrador op de naam van de verkopende erfgenamen is geregistreerd.

Wat is het eigendomsregister.

Het is de plek waar de gegevens uit notariële aktes en gerechtelijke beslissingen over een onroerend goed worden geregistreerd.

Het eigendomsregister moet iedereen van informatie voorzien die iets wil weten over een onroerend goed (eigenaar, hypotheek, beperkingen, erfdienstbaarheden enz). Dit staat allemaal in een document dat je kunt opvragen per woning. Zo'n document heet een "Nota Simple". Het eigendomsregister is ooit opgezet ter voorkoming van fraude. De huidige structuur van de eigendomsregisters dateert uit 1861 en is in het begin van de vorige eeuw aangepast aan de huidige vorm. Naast het eigendomsregister is er ook nog het kadaster.

Wacht niet langer dan 2 maanden.

Loop je bij de notaris naar buiten met een notaris kopie van de koopakte "Copia Simple" dan ben je er nog niet. Het eigendomsbewijs, met daarin een kopie van de inschrijving in het eigendomsregister laat nog 2 maanden op zich wachten. Heb je over 2 maanden nadat je bij de notaris hebt getekend en betaald de geregistreerde koopakte nog niet terug, trek dan aan de bel bij je makelaar.