Skip links

Kostenverdeling in voorlopige koopovereenkomst

Kosten aankoop huis in Spanje

Wat betaalt de verkoper en wat betaalt de koper? Zo leg je dat vast in de voorlopige koopovereenkomst.

De voorlopige koopovereenkomst voor een huis in Spanje kent 3 belangrijke punten. De aanbetaling, de boeteclausule en de verdeling van de aankoopkosten. De eerste 2 punten heb ik al in de 2 voorafgaande koperstips onder de loep genomen.

De tekst over de verdeling van de kosten bij de aankoop is het 3e belangrijke punt.

In dit stukje tekst van de koopovereenkomst wordt vastgelegd welk deel van de aankoopkosten de koper betaalt en welk deel de verkoper voor zijn rekening neemt. Dit moet in de voorlopige koopovereenkomst worden vastgelegd om discussie achteraf te voorkomen.

Maar ook al is het in de voorlopige koopovereenkomst vastgelegd, dan nog kan het tot flinke discussies of misverstanden leiden. De oorzaak hiervan is dat voorlopige koopovereenkomsten soms worden opgesteld door mensen die te weinig verstand van zaken hebben. Ze pakken eenvoudig stukken tekst uit koopovereenkomsten die ze wel eens eerder gezien hebben en kopiëren die klakkeloos in de voorlopige koopovereenkomsten die ze opstellen. Dit leidt tot misverstanden.

Kosten die duidelijk voor rekening van de koper komen zijn de volgende:

Kosten die duidelijk voor rekening van de verkoper komen zijn de volgende:

In het grijze vlak zitten de kosten voor de notaris.

Dit is afhankelijk van de tekst die is opgenomen in de voorlopige koopovereenkomst.

De meest voorkomende teksten bij de kostenverdeling in de voorlopige koopovereenkomst zijn de volgende:

De 2e variant is prima voor de koper. Artikel 1455 zegt namelijk dat de verkoper het grootste deel van de kosten van de notariële akte betaalt en de gemeentelijke belasting over de waardestijging van de grond. Maar de meest gebruikte en meest gangbare is de eerste variant.

Er ontstaat een probleem als de eerste en tweede versie beide genoemd worden in de overeenkomst, omdat ze elk wat anders zeggen. Als er niets wordt opgenomen in de voorlopige overeenkomst, worden de kosten verdeeld volgens de wet. Zoals genoemd in 2e variant.

Teken je binnenkort een voorlopige koopovereenkomst en heb je vragen of twijfels. Bel of mail mij dan gerust.