Skip links

Knap reken staaltje Spaanse Banco Malo

Knap reken staaltje Spaanse Banco Malo

Businessplan om investeerders te overtuigen te participeren in de Banco Malo (Sareb). De eerste 2 jaar verlies daarna 13 jaar winst. Dit is het plan.

President van de FROB, Fernando Restoy voorspeld huizen hoge winsten
De hoogste baas van de FROB, Fernando Restoy , heeft een uitgebreid businessplan uitgewerkt om potentiële investeerders te overtuigen te participeren in de Banco Malo ( Sareb). Hij en de CEO van de Banco Malo Antonio Carrascosa schermden met huizen hoge winsten voor de toekomst tijdens de presentatie van het businessplan.

Netto winst van 5,8 miljard euro in 15 jaar
De net in het leven geroepen Banco Malo ( officiële naam Sareb ) gaat naar eigen zeggen een netto winst van 5,8 miljard euro maken in de 15 jaar dat ze zullen bestaan. Niet slecht! Ze gaan dit doen door per jaar voor 4 miljard aan onroerend goed te verkopen.

Onroerend goed portefeuille van 104 miljard
De verwachte winst gaan ze behalen op de 44 miljard aan onroerend goed die ze al in hun portefeuille hebben. En op de 60 miljard aan onroerend goed die ze er nog bij gaan krijgen als laatste de noodlijdende banken hun probleem onroerend goed overdragen.

2 jaar verlies en 13 jaar winst
In 2013 gaan ze meteen goed van start met een winstverwachting van 516 miljoen en in 2016 nog eens 204 miljoen meer. Dit omdat in die eerste 2 jaren het meest courante onroerend goed zal worden verkocht. Dan volgen er 2 jaren met verlies 532 miljoen in 2015 en 61 miljoen in 2016. Daarna gaat het alleen nog maar over winst elk jaar meer dan 400 miljoen. Met uitzondering van het laatste jaar dan moeten ze het doen met een magere 164 miljoen.

Rendement ruim 10% per jaar
Het gemiddelde rendement voor degene die het kapitaal voor de achtergestelde leningen verstrekken zal op 10,15 % per jaar komen te liggen. Tijdens de presentatie op vrijdag 9 november spraken Fernando Restoy de president directeur van de FROB en de CEO van de Banco Malo, Antonio Carrascosa over 14% . Maar dat is het percentage gerekend alleen op het zuivere eigen kapitaal.

Omzet 4 miljard euro per jaar
Om dit te bereiken wil de Banco Malo de vaart er goed in houden. Vanaf het 3e jaar willen ze voor 2 miljard aan onroerend goed per jaar wegzetten. En vanaf het 7e jaar gaat het met een sneltrein vaart. Dan verwachten ze jaarlijks voor 4 miljard aan huizen te gaan verkopen

Vrij klein zuiver eigen kapitaal
Van de totale middelen waarover de Sareb gaat beschikken bestaat slechts voor 956 miljoen uit zuiver kapitaal. Het restterende deel zal bestaan uit achtergestelde leningen.

Banco Santander, de BBVA en Caixabank stappen ook in
Grote buitenlandse investeerders hebben weinig zin om mee te doen. De Spaanse staat zal zelf dus een flinke duit in het zakje moeten doen. Maar er wordt op dit moment nog flink onderhandeld met de 3 sterkste banken in Spanje. Dat zijn de Banco Santander, de BBVA en de Caixabank. Deze 3 banken moeten voor 500 miljoen euro aan contacten in meedoen. Dit is ongeveer de helft van de 965 miljoen cash die er moet komen. En daarnaast nog eens 1,4 miljard aan achtergestelde leningen. Dit alles op een totale van 2,8 miljard euro.

De FROB wordt tussen de banken en de Spaanse staat geschoven
FROB staat voor “Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria” ( Banken herstructurering fonds) Dit is een club die in het leven is geroepen om de banken te redden en tussen de Spaanse staat en de banken is geschoven. Op die manier komt de Spaanse staat los van geheel te staan en worden de leningen niet als Spaanse staatschuld gezien. De Spaanse staat stelt zich wel garant voor de leningen die aan de FROB worden verstrekt. De FROB mag voor maximaal 49,99% deelnemen in de Sareb (Banco Malo)

Gat tussen de boekwaarde en de marktwaarde wordt met Europees geld gedicht
Het gat dat er ontstaat tussen het waarde waarvoor het besmette vastgoed in de boeken van de probleem banken staat en hetgeen wat Sareb ervoor gaat betalen wordt gedicht met geld uit het Europese steunfonds. Dit is een enorm bedrag omdat Sareb het onroerend goed gemiddeld 63% onder de boekwaarde afnemen van de banken. Zo wordt alle lucht die er in de laatste jaren is ingeslopen er in een klap uitgehaald. En het gat wordt gedicht met Europees geld.