Skip links

Jouw vertaler is de spil bij de overdracht.

Vertaler bij notaris Spanje

Op jouw vertaler tijdens de overdracht van de woning bij de Spaanse notaris moet je blind kunnen vertrouwen.

Jouw vertaler is de spil bij de overdracht.

Over het tekenen van de koopakte bij de Spaanse notaris zijn al kilometers tekst geschreven. Waarschijnlijk allemaal belangrijk. Maar de spil in het proces is de vertaler.
Juist de vertaler is degene die je door het hele proces van de notariële woningoverdracht loodst. Op hem moet je blind kunnen vertrouwen. Hij is de spil bij de overdracht.

Alles staat of valt met jouw vertaler.

Het belangrijkste is de vertaler. Een vertaler die bedreven is in het vertalen van notariële aktes. Iemand die je verteld wat er exact in de akte staat zonder er een kleurtje aan te geven. Daar staat of valt alles mee als je gaat tekenen bij de notaris.

Verkopende makelaar als vertaler.

De vertaler bij de notaris is meestal ook de verkopende makelaar. Of de vertaling doet de adviseur (gestor) die door deze makelaar is aangewezen. Dit is bijna altijd het geval. Stel je zelf altijd de vraag. Kan ik blind op hem vertrouwen?

Alle punten in de akte zijn belangrijk.

Alle punten in de akte zijn belangrijk. Laat je nooit afleiden door de opmerking: Dit stukje is niet zo belangrijk. De omschrijving van de woning is een van die punten die vaak als onbelangrijk wordt geoormerkt. De omschrijving van de woning en het perceel moet in de koopakte 100% overeenkomen met wat je gezien en gekocht hebt.
Hier wordt bij de vertaling vaak slordig mee omgegaan en afgedaan als niet al te belangrijk.

Bereid je goed voor.

Vraag op tijd een concept koopakte.

Bereid je goed voor. Laat je makelaar of adviseur (gestor) een paar dagen voor de overdacht een concept van de koopakte opvragen. Je kunt dan in een rustige omgeving zonder tijdsdruk het document doorspitten.

Vooraf informatie inwinnen bij notaris.

Laat het vooral niet op het laatste nippertje aankomen. Daarvoor is het te belangrijk. De Spaanse notarissen zijn een campagne gestart om huizenkopers er op te attenderen dat ook zij veel waarde hechten aan het goed informeren vooraf. Zoals hier te zien in dit filmpje van het Spaanse notariaat.

De notaris is niet verantwoordelijk voor vertaling.

De notaris doet zijn werk correct. Hij zal ongetwijfeld aan je vragen of er nog vragen zijn en of je alles hebt begrepen. In de akte staat ook altijd opgenomen dat de keuze voor de vertaler jouw keuze is. Daarmee is de notaris ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vertaling.

De verantwoording ligt bij de koper.

Als je iets niet begrijpt vraag het altijd. Beter een paar extra vragen gesteld dan iets tekenen wat je niet goed begrijpt. Jij hebt de vertaler gekozen en jouw handtekening is bindend.

Een goede vertaler is de spil waar alles omdraait.

Het vertalen van een koopakte bij de notaris is dus echt wel iets meer dan het controleren of je paspoortnummer, naam en adres goed in de akte staan.
Een goede vertaler is de spil waar alles om draait en voorwaarde voor een geslaagde woning overdracht.