Skip links

In 2013 0% belasting voor vastgoed beleggingsfondsen

In 2013 0 belasting voor vastgoed beleggingsfondsen

Spanje maakt in 2013 investeren in vastgoedparticipaties interessanter voor kleine beleggers. Dit zijn de aanpassingen die worden doorgevoerd.

Spanje maakt in 2013 investeren in vastgoedparticipaties interessanter voor kleine beleggers.
Door versnelt een aantal aanpassingen door te voeren in de wetgeving rondom de vastgoed beleggingsfondsen maakt minister Ana Pastor de Spaanse vastgoed beleggingsfondsen interessant. Vooral voor de kleinere investeerder die wil investeren een Spaans onroerend goed is dit een interessante ontwikkeling.

Vennootschapbelasting 0%
In het nieuwe wettelijke raamwerk voor de vastgoed beleggingsfondsen is vastgesteld dat entiteiten die onroerend goed beheren en die zich in hoofdzaak toeleggen op verhuur 0 % vennootschapbelasting betalen. Of wat hetzelfde betekend, vrijgesteld zijn van betaling. Dit wanneer de houder van de participaties minimaal 10% belasting betaald in zijn land van herkomst. Dit is het eerste belangrijke kenmerk in de nieuwe opzet.

“ Deze wijziging is fundamenteel en is afgestemd op de fiscale wetgeving voor dit type investeringsvehikels in de belangrijkste landen ter wereld, waar deze al tientallen jaren met succes functioneren” zegt Pablo Serrano, partner bij financieel adviesbureau Clifford Chance.

Versneld goedgekeurd
De hervorming is vorige week goedgekeurd door het congres. Het maakt deel uit van de wet op fiscale maatregelen en gaat samen met de begrotingen van 2013. Omdat het rond moest zijn voor het fiscale boekjaar 2013 is er sprake geweest van een versnelde goedkeuring. Aanvankelijk wilde het ministerie ( Ministerio de Fomento) ook nog wijzigingen is de wetstekst doorvoeren, maar dat is achterwege gelaten om op tijd volledig operationeel moest zijn.

Transparante publicatie
Het tweede belangrijkste kenmerk is dat deze entiteiten nu verplicht zijn opgaven te doen aan de “Mercado Alternativo Bursátil (MAB)”, om te zorgen voor meer transparantie.
Deze “Mercado Alternativo Bursátil” (MAB) is veel opener en toegankelijker dan de “ Mercado Continuo”, waar de fondsen volgens de wet van 2009 moesten publiceren.
Op dit punt komt de wettelijk geregistreerde adviseur in beeld. Deze adviseur moet het vastgoed beleggingsfonds verplicht aanstellen. Het is zijn taak te rapporteren aan het de “Mercado Alternativo Bursátil” (MAB)

Dividenduitkering aan de aandeelhouders
De vastgoedbeleggingsfondsen moeten dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Van de winsten gerealiseerd in de verhuur moet minimaal 80% worden uitgekeerd. Van de verkoopwinsten moet minimaal 50% worden uitgekeerd. Herinvesteringen mogen worden verrekend. Van de overige winsten die er worden gerealiseerd moet 100% worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

In 2009 met een afwijkende versie
Spanje was een van de weinige ontwikkelde westerse landen waar het ontbrak aan onroerend goed investeringvehikels zoals de Real Estate Investment Trusts (REIT's). Om deze reden, probeerde de socialistische regering in Spanje eind 2009 al een soort van Spaanse afgeleide versie van een Real Estate Investment Trusts (REIT's) van de grond te krijgen.

Mislukking
Deze vastgoedfondsen uit die tijd leken in geen enkel opzicht op het oorspronkelijk product in het buitenland.
De Spaanse vastgoedfondsen uit die tijd sloegen op 2 punten de plank mis.
1 ze moesten verplicht beursgenoteerd zijn.
2 het belastingvoordeel dat de vastgoed participatiefondsen buiten Spanje kennen, zat niet in de Spaanse variant.
Daardoor werd het een grandioze mislukking

Buitenlandse expertise
Nu buitenlandse experts hebben deelgenomen aan het nieuwe ontwerp voor de vastgoedbeleggingsfondsen, lijkt het erop dat de wijzigingen er een aantrekkelijk beleggingsinstrument voor grote en kleine investeerders van heeft gemaakt.