Skip links

Hoe controleer je of er beslag op een woning ligt?

Beslag op spaanse woning

Je wilt een woning in Spanje kopen en je maakt je zorgen over de vraag of de woning is bezwaard met een pandrecht of een beslag. Hoe controleer je dat?

Als er een pandrecht op de woning rust, kan een beslaglegging namelijk vrij eenvoudig de volgende stap zijn.

Lees in deze kopers tip hoe je dit kunt controleren en welke vormen van beslagen er zijn.

Beslag, een onaangename verrassing

Een van de belangrijkste zaken die je moet controleren wanneer je een huis in Spanje gaat kopen is de controle of er een pandrecht op de woning rust. Of nog erger of er al gebruik is gemaakt van het pandrecht en er al een beslag op de woning ligt. Als er een beslag op de woning ligt die je wilt gaan kopen kan dat onaangename verrassingen achteraf opleveren. Het pandrecht of beslag blijft namelijk op de woning rusten, ook nadat jij het gekocht hebt.

Hoe te controleren?

De controle op zich is vrij eenvoudig te realiseren, mits je over de juiste gegevens van de woning beschikt. Hier zit meteen ook het probleem. Veel eigenaren of verkopende makelaars in Spanje zijn zeer karig met het verstrekken van informatie. Met name in het begin van de onderhandeling laten ze het liefst zo weinig mogelijk documenten zien.

Informatie wordt moeizaam verstrekt

Kort geleden hebben wij het weer eens een keer meegemaakt bij de aankoop van een woning Moraira. De verkopende makelaar weigerde documentatie van de woning te geven. Hij wilde eerst een aanbetaling van € 3.000,- ontvangen voordat hij de gegevens uit het eigendomsregister wilde overleggen. Het Nederlandse echtpaar dat wilde kopen heeft op ons advies afgehaakt. Ze zijn op zoek gegaan naar een andere woning in de omgeving van Moraira.

Vraag om het "finca nummer"

Als je eenmaal in het bezit bent van het "finca nummer" en weet in welk eigendomsregister je moet zoeken is het niet moeilijk meer. Een andere manier om bij de gegevens van de woning te komen is via het paspoortnummer of ID kaartnummer van de eigenaar. Met die gegevens kom je er ook, maar die moet je dan ook weer zien te bemachtigen. Het beste wat je kunt doen is proberen met de verkopende eigenaar te praten en hem vragen of hij jou de gegevens van de woning wil overhandigen.

De "Nota Simple"

Hoe dan ook voordat je een betaling doet richting de verkopende partij moet je de " Nota Simple" gezien hebben. Dat is de Spaanse naam van het document waar het om draait. De Nota Simple is eigenlijk de "doopceel" van de woning. In dit document vind je alles wat je moet weten van de woning. In dit artikel schreef ik eerder al over dit document.

Wat is een pandrecht?

Een pandrecht houdt het recht in iemands bezittingen te mogen vasthouden om een openstaande schuld te betalen die niet binnen de vastgestelde termijnen is voldaan. Het kan worden toegepast op bankrekeningen of waar we het hier over hebben op onroerend goed.

Wie kan een pandrecht vestigen?

Een pandrecht kan nooit door een gewone burger worden gevestigd. Alleen een rechter of een bevoegde instantie (het openbaar bestuur) heeft hiervoor autorisatie. Het is een voorzorgsmaatregel die de betaling van aangegane en onbetaalde schulden garandeert, hierdoor wordt de onzekerheid of de aangegane schulden in de toekomst betaald gaan worden weggenomen. Of simpel gezegd: "als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, wordt er beslag op je woning of bankrekening gelegd"

Soorten beslaglegging

- Preventief beslag: vindt plaats voordat een persoon of bedrijf in een rechtszaak wordt aangeklaagd wegens niet-betaling aan de bank. Het wordt gebruikt om de naleving van het toekomstige gerechtelijk vonnis te kunnen garanderen. Als het om een onroerend goed gaat zoals in dit geval, moet het worden geregistreerd in het eigendomsregister. Door die registratie wordt het een openbaar gegeven voor iedereen die het zien wil. Het preventief of conservatoir beslag is dus een voorzorgsmaatregel en kan opgeheven worden als de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt.

- Executoriale beslaglegging: dit gebeurt wanneer de rechter de betalingsverplichting oplegt. Het is een onherroepelijke maatregel en betekent dat het eigendom definitief verloren gaat. Wanneer het pandrecht is ingegaan, geeft de wet de schuldenaar een periode, meestal één tot twee jaar, om de achterstand in te lopen. Indien dit niet gebeurt, wordt de gerechtelijke veiling gelast. De wet bepaalt een maximumtermijn van vier jaar voor de uitvoering van de inbeslagneming. Als de termijn wordt nageleefd en er geen vordering meer is, wordt de schuldenaar ontslagen van de verplichting tot betaling.

Controleer en begrijp
In het aankoopproces van onroerend goed in Spanje zijn er veel belangrijke documenten en bepalingen. Met een goede controle vooraf voorkom je vervelende verrassingen achteraf.

Loop je ergens tegen aan tijdens de aankoop van jouw huis in Spanje of is er iets niet duidelijk bel of mail mij gerust.
Rinus