Skip links

Het wordt heet in Spanje

Het wordt heet in Spanje

Drastische bezuinigingen door de regering Rajoy, brengt de vakbonden op de barricade.

Mariano Rajoy gaat 65 miljard bezuinigen

De leider van de grootste Spaanse vakbond (UGT) Cándido Méndez kondigde al met veel lawaai grote acties aan. De acties staan gepland voor donderdag 19 juli.
“ En dat ze vooral niet denken dat we stoppen als de vakanties aanbreken, wij gaan door “.
Nou heb ik al vaker Spaanse stakingen met volle stranden meegemaakt en dat er geen spoor van acties te bekennen was. Dus dat wordt even afwachten.

65 miljard besparen in 2,5 jaar daar maakt de vakbondsman zich zo druk over.

Hier onder de punten globaal op een rij.

Verhoging van de BTW.
De verhoging zou onmiddellijk na het komende weekend in moeten gaan. Waarschijnlijk wordt het 1 augustus om het bedrijfsleven de kans te geven hun zaken te regelen.

- Het hoogste tarief gaat van 18 naar 21 %.

- Het lage tarief van 8 naar 10 %, voor bijvoorbeeld levensmiddelen, transport en de horeca. Een van de pijlers van de Spaanse economie is de toeristensector. Deze hebben er vandaag al op aangedrongen de verhoging voor hun sector uitstellen tot na het seizoen. Elke procent verhoging in de kosten zou een procent verlaging in de omzet betekenen volgens hun woordvoerder. Ook de toch al geplaagde transportsector heeft grote problemen met de verhoging.

-Er bestaat in Spanje ook nog een extra laag tarief van 4 %. Dit is voor primaire zaken, zoals medicijnen en brood. Dit tarief blijft ongewijzigd op 4 %.
En omdat ze toch bezig zijn verhogen ze ook nog even de milieubelasting en de belasting op tabak.

Elektriciteit duurder
Elektriciteit wordt duurder. Spanje vult elk jaar het financiële tekort in de elektriciteit voorziening aan. Momenteel voor 1,5 miljard euro per jaar. Dat getal gaat volgend jaar naar 0.

Verlaging werkloosheid uitkering
Verlaging van de werkeloosheidsuitkering na de 6e maand van 60% naar 50 %. Dit zou een motivatie moeten worden om actiever op zoek naar werk te gaan.
Op dit moment verlaten elke morgen 5 miljoen Spanjaarden hun woning om werk te zoeken. Ik heb dus mijn twijfels.
Deze uitkering blijft beperkt tot maximaal 24 maanden, hierin komt geen verandering.

Verlichting voor werkgevers
Een verlichting voor het bedrijfsleven is dat de sociaal afdrachten voor werknemers met 1% verlaagd worden in 2013 en met nog een keer 1% in 2014.

Beter structureren van de gemeentes, besparing 3,5 miljard
Het elimineren van dubbel werk, meer delegeren rechtstreeks vanuit de provincies. Aanpassingen van de salarissen van burgermeesters en wethouders. Het aantal gemeente raadsleden moet worden aangepast aan het aantal inwoners van de gemeente. Daardoor zullen er 30% op moeten stappen.

Bezuinigen autonome regio’s
Ook de autonome regio’s zullen moeten bezuinigen. Zij zijn degene die het grootse deel van de openbare middelen van het land beheren. Morgen ( 12 juli) is er een bijeenkomst van de Raad van Financiën van deze gebieden om de begroting voor 2013 en 2014 vast te stellen.

Ook gaan de civiele diensten op de schop. Sinds het begin van de crises zijn er in de privé sector 2,9 miljoen banen verloren gegaan. Terwijl er in de publieke sector 289.000 bij zijn gekomen.
De vrije dagen worden aangepast en de kerstgratificatie moet in het pensioenfonds worden gestort.

Applaus voor de snelheid
Volgens de Spaanse media geeft Brussel een applaus voor de snelheid en zijn een aantal van de maatregelen goed gevallen in Brussel. Vooral de verlaging van de sociale afdrachten, het afslanken van het ambtenaren apparaat en het afschaffen van de aftrek voor de aanschaf van de woningen.
Voor het overige is Brussel erg behoudend en willen ze eerst het effect afwachten.

Rajoy appelleerde aan de samenhorigheid en de kracht van het Spaanse volk.
Hij zei verder “ We bevinden ons in een bijzondere ernstige situaties. En wij kunnen het niet redden zonder leningen vanuit uit het buitenland. Ook al vragen ze ons daar 7% voor.”

Overigens is bijna 100% van de te korten van verleden jaar veroorzaakt door de zelfstandige provincies van Spanje. En die worden allemaal bestuurd door mensen van zijn eigen club de Partido Popular ( PP) Dat was Mariano Rajoy vandaag even vergeten in zijn toespraak.