Skip links

Aankoop blunder voorkomen. Wat ging er fout?

Aankoop blunder voorkomen Wat ging er fout

De verkoper zette de koper zwaar onder druk, de koopovereenkomst opzettelijk fout vertaalt. Dit is het hele verhaal.

Nog net op tijd aankoop blunder voorkomen. Wat ging er fout?
Het gebeurd wel vaker dat een koper zelf een huis heeft gevonden en ons kantoor vraagt om verdere begeleiding en controle van alle documenten.

Deze week werd mijn hulp ingeroepen door een koper die een nog te bouwen woning had gevonden die hij wel wilde kopen.
Een nog te bouwen woning met een eindprijs van € 279.500,-
Laat ik de koper even Peter noemen.

Nog net op tijd.

Ergens kreeg Peter het gevoel dat er toch maar beter iemand even mee kon kijken die dit vaker doet.
Dat was nog net op tijd.

Onder druk gezet.

De verkoper van het bouwbedrijf vertelde dat de er nog iemand anders met interesse voor de woning was. En dat Peter snel moest handelen wilde hij de woning niet missen.

Reservering al getekend en betaald.

Peter had al een reserveringsovereenkomst getekend en een bedrag van € 6600,- betaald. De reserveringsovereenkomst had trouwens al veel meer het karakter van een koopovereenkomst. Maar daar wil ik nog wel overheen stappen.

Koopovereenkomst niet correct vertaald.

Hier wil ik niet overheen stappen. De koopovereenkomst was 2 talig Spaans/Nederlands opgesteld. Dat is handig zul je denken. In dit geval handig voor de bouwer. De vertaling was niet correct en liet niet alles zien wat er in het Spaans was opgenomen.
Pas hier mee op. Dit is in geval van een conflict gevaarlijk. De rechtsgeldigheid zit namelijk altijd in de Spaanse tekst.

Betalingen zonder bankgarantie.

Naast de eerste betaling die al gedaan was moest er in 2 termijn nog een totaal van €145.000, - worden betaald. Dit binnen 2 maanden, terwijl de woning over 16 maanden opgeleverd zou worden. In de reserveringsovereenkomst stond dat de betalingen met bankgaranties werden afgedekt, maar dat kwam in de koopovereenkomst niet meer in de tekst voor.

Extra's niet goed vastgelegd.

Peter had extra's uitonderhandeld. Onder meer een zwembad, terrassen en een geëgaliseerde tuin. Terwijl in de koopovereenkomst stond dat extra's uitsluitend waren inbegrepen in de prijs als er tekeningen en beschrijvingen van de extra's aan de overeenkomst gehecht en mee ondertekend waren. Die ontbraken dus.

Afwijkingen in de maatvoering.

De bouwer kon niet aangesproken worden op afmetingen die niet overeenkwamen met wat er in de koopovereenkomst stond. Niet voor het perceel en niet voor de woning. Pas als de verschillen groter dan 10% bleken te zijn, kon je reclameren.

Het bouwbedrijf publiceerde verplichte jaarcijfers niet.

In Spanje bestaat er net als in Nederland een publicatieplicht voor vennootschappen. De jaarcijfers moeten elk jaar verplicht worden gepubliceerd. Op die manier kun je bij benadering zien hoe een bedrijf ervoor staat. Deze bouwer had sinds 2009 niet meer aan de verplichting voldaan.

Openbare verkoop.

Toen ik ook nog een executie veiling tegen kwam, was het eigenlijk wel klaar. De gemeente Elche had in 2011 onroerend goed van de bouwer openbaar laten veilen voor niet betaalde rekeningen.

Leergeld € 3000,-

Van de € 6600,- die Peter had betaald heb ik er € 3600,- kunnen terughalen.
De rest was leergeld.

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" is een
oud spreekwoord, maar was ook in dit geval de enige optie.