Skip links

Aanbetaling bij voorlopige koopovereenkomst

Aanbetaling bij voorlopige koopovereenkomst

De aanbetaling is in Spanje vast element in de koopovereenkomst. Maar hoe hoog is die aanbetaling en aan wie betaal ik?

De aanbetaling

Op het moment dat er overeenstemming is over de koop zal er een voorlopige koopovereenkomst opgemaakt worden. Een van de belangrijkste elementen in de koopovereenkomst is de aanbetaling.
Zonder aanbetaling geen overeenkomst.
Een voorlopige koopovereenkomst zal altijd zo opgesteld zijn dat er voor een bepaalde datum een eerste betaling gedaan moet worden. Verder zal zijn opgenomen dat wanneer de koper de aanbetaling niet tijdig doet, de voorlopige koopovereenkomst geen waarde heeft.

En de verkoper in dat geval weer vrij over de woning kan beschikken, zonder dat de aspirant koper ergens aanspraak op kan maken.

Bedrag is bespreekbaar.

De hoogte van aanbetaling werd in het verleden altijd op 10% gezet. De laatste jaren is het heel gebruikelijk dat je een lager bedrag uitonderhandelt. Vooral als het over een hoge koopsom gaat en de 10% daardoor een overdreven groot bedrag wordt.

Aan wie betalen?

Let op aan wie je de eerste betaling gaat doen. De verkoper zal er altijd naar streven de aanbetaling rechtstreeks op zijn bankrekening te ontvangen. In de meeste gevallen zal dat geen probleem zijn. Maar als je enige twijfel hebt over de financiële situatie van de verkopende partij, kies er dan niet voor om de betaling rechtstreeks aan de verkoper te doen. Je doet er in dat geval beter aan om een andere oplossing te zoeken. Vaak wordt de aanbetaling dan gestort op de kantoorrekening van de verkopende makelaar. Hij treedt dan op als bewaarder en zorgt ervoor dat op de dag van de overdracht bij de notaris het geld bij de verkoper terecht komt.

Betaal niet te snel.

Doe nooit een eerste betaling voordat je er zeker van bent dat met de woning die je gaat kopen alles 100% in orde is. Heb je eenmaal een betaling gedaan en blijkt er achteraf bij nadere controle iets naar boven te komen waarom je niet meer wilt kopen, zul je de grootste problemen hebben om de eerste betaling terug te krijgen. Vooral als deze eerste betaling al op de bankrekening van de verkopende partij staat. Als je om gegronde redenen van de koop afziet kan de eerste betaling beter bij de verkopende makelaar staan.

Bij twijfel

Loop je ergens tegenaan of twijfel je bij het tekenen van een reservering of een voorlopige koopovereenkomst bel of mail mij dan