Skip links

Wat doet de Spaanse huizenmarkt in 2020?

Spaanse huizenmarkt 2020

Hoe zal de Spaanse huizenmarkt zich ontwikkelen in het jaar 2020?

Signalen einde van de stijgende cyclus

De tweede helft van het jaar 2019 laat niet al te beste verkoopcijfers zien. Zo daalde bijvoorbeeld de verkoop van huizen in Spanje in de maand augustus met 21% ten opzichte van dezelfde maand in het voorafgaande jaar. In de maand september was de daling van het aantal verkochte huizen 12%. De maand oktober deed het al weer een stuk beter, toen bedroeg de daling nog maar 1,8 %. De daling in huizen verkoop kwam in de maand oktober van dit jaar dus min of meer tot stilstand.

Vraag en aanbod

Het aanbod van woningen groeit nog steeds harder dan de vraag. Dit geldt voornamelijk voor de bestaande bouw. Er komt veel meer woningaanbod op de markt dan de markt aan kan. De vraag groeit licht, maar het aanbod groeit vele malen harder. Dat komt doordat verkopers tijdens de Spaanse vastgoed crisis, jaren in de wacht hebben gezeten in afwachting van betere tijden voor de verkoop van hun woning

De Spaanse huizenmarkt blijft een kopersmarkt in het jaar 2020

Hierboven beschreef ik voornamelijk de situatie in de bestaande bouw. De nieuwbouw is in verhouding tot de bestaande bouw relatief duur. Dat is ook de oorzaak dat de nieuwbouwwoningen maar moeilijk aan de man gebracht kunnen worden. En ook in de nieuwbouw groeit het aanbod sneller dan de potentiële kopersmarkt aan kan.

Afremmende economie

Binnen Europa is er een lagere economische groei te verwachten. Hoewel de Spaanse economische groei nog altijd boven het gemiddelde in Europa ligt, zal dit niet zorgen voor extreme prijsstijgingen in de Spaanse huizenmarkt. Vooral aan de Spaanse kusten zijn de buitenlandse huizenkopers nog steeds degene die een groot deel van de markt voor hun rekening nemen.

Rente gedreven huizenmarkt

Ervan uitgaande dat de rente voorlopig laag blijft en het ontbreken van alternatieven om rendement te maken, zal de geldstroom die richting de vastgoedmarkt gaat hoog blijven. Dit zal zorgen voor een stabilisering van de Spaanse huizenprijzen in 2020.

Verwachting voor het jaar 2020

Algemene verwachting

De algemene verwachting voor de huizenprijzen in het komende jaar is een lichte stijging van 1 tot 2%. Je kunt eigenlijk beter praten over een stabilisering van de huizenprijzen in Spanje. Er is geen reden of aanwijzing dat de huizenprijzen in Spanje gaan dalen in 2020. Kleine correcties kun je nooit uitsluiten. Abrupte prijsdalingen zoals we die hebben gezien in de jaren 2005 en 2006 zijn niet meer te verwachten. Dit mede gesteund door de lage rentestand in Spanje en Europa.

Spaanse taxateurs

Gerenommeerde Spaanse vastgoed taxatie bureaus zoals Tinsa en Tecnitasa verwachten een stijging van 3% voor de Spaanse huizenmarkt in het komende jaar 2020.

Spaanse makelaars

Spaanse makelaars zijn duidelijk optimistischer voor 2020. Zij denken aan een stijging van 4 à 5%. Maar dat zal ongetwijfeld een andere reden hebben.

Aan de veilige kant

Ik blijf graag wat meer aan de veilige kant. Mijn verwachting is dat we met een stabilisering of een lichte prijsstijging tot 2% een prima 2020 tegemoet kunnen zien.

Hartelijk voor je aandacht,
Rinus en het team van Huizen In Spanje wensen je fijne feestdagen en een goed 2020 toe.
Rinus, Roy, Inge, Naomi, Geert en Robin