Facebook LinkedIn Mail Twitter WhatsApp
Verwachting voor de Spaanse huizenmarkt in 2021

Prijsontwikkeling laatste kwartaal 2020

 • Lichte opwaartse beweging na 11 maanden

De prijzen voor bestaande huizen stegen in november 2020 na 11 maanden van dalingen weer voor het eerst. Het is weliswaar een kleine eerste stijging (0,7%) van de woningprijs die in de maand november van dit jaar werd gemeten.  Maar het maakt een einde aan een reeks dalingen van 11 maanden op een rij sinds december 2019.

 •  Verschillen per regio

In Spanje presenteerden twaalf autonome regio's in november 2020 positieve maandelijkse gegevens. Vier van die 12 regio's lieten een stijging zien van meer dan 1%: Catalonië (2,8%), Aragón (2,1%), Extremadura (1,8%), La Rioja (1,1%). Er waren nog 4 autonome regio's waar de prijs van woningen in november daalde: Castilla-La Mancha (-2,7%), Navarra (-2,5%), Madrid (-0,6%), Canarias (-0,4%) en País Vasco (-0,4%).

4 autonomen regio's met een stijging van meer dan 1%

 • Catalonia (2.8%)

 • Aragón (2.1%)

 • Extremadura (1.8%)

 • La Rioja (1.1%)

4 autonome regio's waar de prijs van woningen in november 2020 daalde:

 • Castilla-La Mancha (-2.7%)

 • Navarre (-2.5%)

 • Madrid (-0.6%)

 • Canarias (-0, 4%)

 • País Vasco (-0.4%).

De vraag op de Spaanse woningmarkt blijft sterk.

Met name huizenkopers uit de Noord Europese landen zitten in de wacht om te kopen. Er is duidelijk belangstelling van kopers. Maar aspirant kopers worden op dit moment afgeremd door extra gezondheid controles waar ze aan moeten voldoen om Spanje in te reizen.

Factoren die de Spaanse onroerend goed markt in 2021 positief beïnvloeden

 • Inhaalslag van in 2021 uitgestelde vraag naar woningen

Tijdens de pandemie heeft de woningmarkt niet normaal kunnen functioneren. De vraag naar woningen was er wel maar het kopen werd uitgesteld. De vraag naar woningen is daardoor onopgemerkt gebleven.

 • Extra financiële middelen

Er is door de beperkingen in bewegingsvrijheid in 2020 veel minder geld uitgegeven, terwijl de inkomens grotendeels gelijk zijn gebleven. Daardoor is er  geld gespaard en beschikken huizenkopers over meer middelen. Deze extra financiële middelen zijn het fundament voor de verwachting dat we in 2021 een inhaalslag van de uitgestelde woning aankopen kunnen verwachten.

 • Zeer lage financieringskosten

Daarnaast zijn de financieringskosten laag. De rente ligt op een historisch laag dieptepunt. Wel hebben de banken de kredietvoorwaarden sinds het begin van de pandemie aangescherpt. Maar de meeste huishoudens hebben minder schulden dan in de tijd van de financiële crises  (2008-2013).  De solvabiliteit van huizenkopers is veel beter.  In combinatie met de lage rente zullen er in 2021 veel leningen voor de aankoop van  een woning worden toegekend. 

 • Veel sterkere fundamenten

Er valt geen vergelijking te maken met de vastgoedcrises die  in 2008 begon  en 5 jaar aanhield waardoor er pas eind 2013 een opleving in de Spaanse onroerend goed markt kwam.   De fundamenten onder Spaanse vastgoed markt zijn veel sterker dan tijdens de vastgoed crises van 2008. Ook is de economische situatie meer solide.

De Spaanse onroerend goed markt zal daarom op korte termijn weer terugkeren naar het beeld van begin jaar 2020.  Dit op voorwaarde dat de ontwikkeling van de pandemie zonder heropleving naar beneden blijft gaan.

 • Verwachte verandering  van voorkeur huisvesting in 2021

De voorkeuren en behoeften van huizenkopers zijn door periode van verplicht thuis blijven veranderd. Grotere huizen met tuinen gelegen in buitengebieden en appartementen met grote terrassen zullen in waarde toenemen. 

De vastgoedmarkt beweegt zich langzaam, het verandert niet van de ene op de andere dag. Maar er zijn veel huizenzoekers die dit soort huisvesting willen. De verwachting voor 2021 is dat deze trend zich doorzet.

S&P verwacht dat de huizenprijzen in Spanje al in 2021 zullen stijgen

Volgens de Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) is er in de Eurozone gemiddeld ongeveer 25% van het gezinsinkomen gespaard. Als in 2021 de uitgestelde vraag naar woningen wordt ingehaald is er meer spaargeld beschikbaar om woningen te kopen. De huizenprijzen zullen daardoor stijgen volgens de kredietbeoordelaar.

Verwachte prijsontwikkeling over heel Spanje in 2021

Het jaar 2020 zal naar verwacht afsluiten met een daling van 5%, gemiddeld genomen over heel Spanje.  Voor het jaar 2021 verwacht ik gemiddeld over heel Spanje gezien een pas op de plaats.

Per regio lopen de verwachtingen voor 2021 erg uiteen

Er is een kleine plus te verwachten in de gebieden waar buitenlandse huizenkopers een groot deel van de markt voor hun rekening nemen. In het binnenland valt een kleine daling te verwachten. Hoofdzakelijk in de markt voor kleine bestaande woningen.

De prijsontwikkeling zal zeer verschillend zijn afhankelijk van het type woning en waar het huis zich bevindt

 • De toeristische gebieden

Veel internationale huizenkopers hebben door reisbeperkingen vanuit het buitenland het kopen van een huis in Spanje uitgesteld. In 2021 zal er inhaalslag plaatsvinden voor het kopen van een huis in Spanje. Dit zal voornamelijk te merken zijn in de toeristische gebieden aan de Spaanse kusten. De verwachte prijsstijging in deze gebieden ligt rond de 2,3% voor het  het jaar 2021

 • Voor de Spaanse markt

Spaanse huizenkopers die daar de financiële ruimte voor hebben gaan op zoek naar grotere woningen in het buitengebied. Na de maanden van verplicht thuisblijven en de opkomst van telewerken groeit de vraag naar woningen die hier aan voldoen. Naar verwachting zal deze extra vraag een prijsstijging veroorzaken voor dit soort huizen.

 • Nieuwbouw versus bestaande bouw

Er is een prijsdaling te verwachten bij de bestaande woningen in de gebieden waar hoofdzakelijk Spaanse kopers te vinden zijn. De prijzen voor de nieuwbouw in die gebieden blijven gelijk. De nieuwbouw huizen die namelijk in 2021 worden opgeleverd zijn voor het grootste deel al in 2020 gekocht. Daar komt bij dat de Spaanse bouwbedrijven op dit moment erg gezond zijn en het niet nodig hebben om de prijzen te verlagen.

 • Rondom de grote steden

In tegenstelling tot de vorige crisis zijn de woningprijzen in de kerngebieden van de grote Spaanse steden dit keer wel gedaald. Die daling is in 2020 opgelopen tot -10%. De verklaring hiervoor is dat door de pandemie de belangstelling voor het kopen in de stadskernen van deze grote steden is afgenomen. De belangstelling is verplaatst naar de omliggende  ruimer opgezette buitengebieden.

Hoe lang duurt het totdat de huizenverkoop weer op gang komt ?

Voorlopig is de voorspelling dat de huidige situatie op de huizenmarkt aanhoudt tot en met de eerste  2 maanden van 2021. Daarna zal de huizenmarkt weer opleven en de achterstand in het aantal woningverkopen van het verloren jaar 2020 weer inhalen.

Alles zal afhangen van hoe de gezondheidscrisis zich ontwikkelt. Komt er tijdig een vaccin? En hoe de economie daar in de komende maanden op zal reageren.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021.

Rinus, Roy, Jeroen, François,, Robin, Inge, Naomi en Geert.

Geraadpleegde bronnen voor dit artikel:
Spaanse bureau voor statistiek.
Publicaties beroepsvereniging Spaanse notarissen.

Direct meer weten?
Bel: 0034 699775233
Mail: info@huizeninspanje.nl

Elke dag stellen meer dan 20 mensen hun vragen direct!