Skip links

Hoe gaat de Spaanse huizenmarkt er in 2023 uitzien?

Header2023


Zo zijn er nog veel vragen die in je opkomen als je van plan bent in 2023 de stap te nemen om een huis in Spanje te kopen.

Kijken naar de toekomst
Kijken naar de toekomst blijft moeilijk. Behalve dat voorspellingen vaak niet kloppen, zijn ze bijna altijd negatief. Maar toch kunnen de prognoses verbluffend accuraat zijn als je daarvoor meerdere betrouwbare bronnen raadpleegt.

Verwachting voor het jaar 2023
Het beeld van de Spaanse huizenmarkt voor het jaar 2023 zal worden bepaald door 3 belangrijke factoren.

De combinatie van de 3 bovengenoemde factoren zullen het jaar 2023 inluiden. Het effect ervan zal voelbaar zijn in de Spaanse huizenmarkt tijdens het verdere verloop van het jaar 2023.

Stijgende rente
De verhoging van de Europese basisrente, de Euribor, door de Centrale Bank van Europa om de inflatie te beteugelen zal voelbaar zijn. Deze stijging rekenen de banken door in de rente die je moet gaan betalen voor de lening die je afsluit om een woning te kopen. De laatste jaren kozen veel mensen voor leningen met een vaste rente voor de looptijd van 10 tot 15 jaar. Nu wordt er weer vaker voor een lening met een variabele rente gekozen.

Bouwkosten
De prijzen voor nieuwbouw , aangewakkerd door de sterke vraag naar woningen en door de stijging van de materiaalprijzen, vormen een apart hoofdstuk. Alleen In het geval de inflatie weer snel onder controle zou komen kunnen we terug kunnen keren naar een normaal niveau van de bouwkosten. Volgens deskundigen uit de bouwwereld zal de stijging van de afgelopen twee jaar vanaf 2023 weer worden omgebogen, totdat we in 2025 weer terugkeren op de oude prijsniveaus. In ieder geval worden prijzen voor de nieuwbouw huizen ook in het jaar 2023 door de stijging van de prijs van de bouwmaterialen bepaald. Nieuwbouw projecten zijn daardoor in vergelijking met bestaande woningen relatief te duur. De vraag naar bestaande woningen zal ook in 2023 sterk blijven.

Vertrouwen
Een stabiele onroerend goed markt is gebaseerd op vertrouwen in de toekomst. De Russische invasie in de Oekraïne veroorzaakt een enorme deuk in dat vertrouwen in de toekomst. Een spoedige oplossing van het conflict is voor alle partijen, en zeker in de eerste plaats alleen al om humanitaire redenen, van groot belang.

Dalend aantal woning verkopen verwacht in 2023
Het jaar 2022 was een recordjaar. Het aantal verkochte woningen lag bij 665.754 eenheden. Dat aantal lag 2,3% hoger dan het jaar 2021, dat op zichzelf ook al een recordjaar was.

De verwachting is dat het aantal woningverkopen in Spanje in 2023 ongeveer 15% lager komt te liggen. En dat de teller ergens rond de 560.000 zal blijven steken. De oorzaak hiervan is de hogere hypotheekrente.

De hogere rente zal ongeveer 35% van de aspirant kopers uit de markt halen. Dat veroorzaakt logischerwijs een daling in het volume van het aantal woningverkopen.

Prijspeil woningen in Spanje blijft in 2023 vrijwel gelijk
Het prijspeil van de Spaanse onroerend goed markt reageert altijd vrij traag op aanpassingen ten opzichte van de vraag en het volume van het aantal woningverkopen. Er is daarom altijd een behoorlijke aanpassingsachterstand in de prijzen van de woningen.

Als de factoren waar we nu mee te maken hebben niet veranderen, de inflatie blijft stijgen en de instabiliteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne aanhoudt, zullen de huizenprijzen eind 2023 iets lager liggen.

Naar verwachting zal de vierkante meterprijs dan eind 2023 uiteindelijk ongeveer op *€ 1.690 per m2 komen te liggen.
Dit zou dan een daling van 0,9 % betekenen ten op zichten van het jaar 2022.

Ter vergelijking, de gemiddelde prijs per vierkante lag in 2022 op *€ 1.706 euro. En dat was dan weer 2,9% hoger dan het cijfer dat in 2021 werd genoteerd.

* de prijs per m2 is het gemiddelde van alle prijzen over heel Spanje voor bestaande woningen.

Historisch gezien
Terugkijkend naar een reeks jaren waarin de Spaanse huizenmarkt is gedaald zie je dat de verkochte aantallen in eerste instantie veel sneller dalen dan de prijzen. Minder mensen kopen maar de prijs blijft veerkrachtig. Op de lange termijn daalt uiteindelijk de prijs dan ook, maar in mindere mate.

Spanje per regio
De huizenprijzen in Spanje verschillen sterk per regio en daarnaast ook nog per segment. Bestaande woningen of nieuwbouw, regio's met meer of minder beschikbare woningen, stedelijke gebieden of in de provincies, de Spaanse kusten of het binnenland, alles is van invloed op de prijsvorming. Daarom is het onmogelijk om alles onder een noemer vangen.

De top 5 van de grootste onroerend goed markten in Spanje

De top 5 van de Spaanse woningmarkt blijven de grote stedelijke gebieden van Spanje zoals Madrid en Barcelona. En aan de Middellandse Zeekust, Alicante, Valencia en Malaga.

Ondanks het feit dat de positieve stemming op de Spaanse huizenmarkt in het eerste deel van het jaar 2023 door de economische onzekerheid zal afnemen, zullen de prijzen positief blijven in de hierboven genoemde regio's. Dit geldt in deze gebieden vooral op de markt voor bestaande woningen om de 2 volgende redenen:

Prijsontwikkeling in de top 5 gebieden
Het jaar 2022 zal worden afgesloten met een prijsstijgingspercentage tussen de 3 en 5 procent op jaarbasis. Die prijsstijging zal in 2023 iets afvlakken, maar toch altijd nog ergens op een plus van 1,5 tot 2,5 procent uitkomen.

In het kort:

Rinus van Vliet - Huizen In Spanje -

Bronnen die ik heb geraadpleegd voor dit artikel: het Spaanse bureau voor statistiek, publicaties beroepsorganisatie Spaanse notarissen en publicaties in de Spaanse media.